Muutostyöohjeet

LATTIAPINNOITTEET | KEITTIÖ | KYLPYHUONE
YLEISET EHDOT OSAKKAIDEN KORJAUSHANKKEISSA

Muutos- ja kunnossapitotyö tulee ilmoittaa taloyhtiölle kirjallisesti, kun aiotaan tehdä remonttia taloyhtiön vastuulla oleviin vesi-, viemäri-, lämpö-, puhelin-, sähkö- ja ilmanvaihtokanaviin sekä –hormeihin, sähköjohdotuksiin tai lämmitys-, vesijohto- tai viemärijärjestelmiin.

LATTIAPINNOITTEET

 • laminaatti ja lautaparketti voidaan asentaa muovimaton päälle. Muovimatto on kuitenkin poistettava keittiön ja eteisen lattiasta kosteusvaurioriskin vuoksi.
 • laminaatin ja lautaparketin alle on aina asennettava askeläänieristys valmistajan ohjeiden mukaisesti. Muovimatto ei ole äänieriste.
 • laminaatin asennuksessa on huomioitava valmistajan ohjeet liikuntasaumoissa ja liikkumavaroissa
 • muovimaton tulee olla luokitukseltaan sisätiloihin sopiva ja äänieristysluokaltaan riittävä
 • lattiapinnoitteen alustan tulee olla aina kuiva ja tasainen
 • muovimattoa tai linoleum päällystettä asennettaessa tulee vanha lattiapinnoite aina poistaa
 • vanhan parketin tai laminaatin päälle ei saa asentaa uutta pinnoitetta vaan myös näissä tapauksissa vanha pinnoite on aina purettava alta

Pääsääntöisesti lattiapinnoitteen vaihtoon ei määrätä valvontaa yhtiön puolesta. Osakas on aina vastuussa muutostöiden asianmukaisesta suorittamisesta. Laajoissa muutostöissä yhtiö saattaa kuitenkin määrätä hankkeelle valvojan.
Valvontakustannuksista vastaa osakas.

KEITTIÖ

Rakennustyöt

 • vanhan keittiön purkutyöt tulee suorittaa huolella
 • mikäli allastaso uusitaan tai poistetaan remontin ajaksi, tulee keittiöhanat irrottaa ja vesijohdot tulpata asianmukaisesti. Myös viemärit tulee tulpata töiden ajaksi hajuhaittojen ja padotustilanteiden aiheuttamien vesivahinkojen estämiseksi
 • allaskaapin alle (viemäröinnin ja vesipisteen kohdalle) tulee asentaa vuotoveden esiintuonti (esim. muovimatto)
 • astianpesukoneen ja pakastimen alle on asennettava vuotokaukalo
 • keittiökaappien välitilalaatoituksen alle suositellaan asennettavaksi siveltävä vedeneriste
 • keittiön lattiaan suositellaan muovimattoa tai laatoitusta, joka asennetaan myös kodinkoneiden ja alakaappien alle.

Putkityöt

 • putkityöt tulee teettää ammattitaitoisella putkiurakoitsijalla, jonka vakuutusturvan tulee olla kunnossa
 • kaikkien putkien kannakointi ja tuenta on varmistettava kalusteasennuksen yhteydessä
 • käyttövesiputket on varustettava kalustesuluilla
 • hanojen ja muiden vesikalusteiden tulee olla tyyppihyväksyttyjä. Mikäli osakas käyttää muita kuin taloyhtiön hyväksymiä (esim. Oraksen) vesikalusteita, vapauttaa osakas yhtiön ao. kalusteiden kunnossapitovastuusta.
 • pyykinpesukone suositellaan asennettavaksi tilaan, jossa on lattiakaivo
 • astianpesukoneen asennus tulee teettää ammattitaitoisella putkiurakoitsijalla
 • astianpesukoneen vesiliitoksen saa asentaa vain astianpesukoneliitoksella varustettuun keittiöhanaan. Mikäli vanha hana ei täytä vaatimuksia, tulee hana uusia kokonaan.
 • astianpesukoneen poistoputken saa liittää vain poistoliitoksella varustettuun keittiöaltaiden hajulukkoon. Mikäli hajulukko ei täytä vaatimuksia, tulee hajulukko uusia kokonaan. Lisäksi poistoputken tulee kulkea tiskialtaan poistoventtiilin tason yläpuolelle, jotta vesi ei voi valua huomaamatta letkua pitkin koneeseen ja koneesta lattialle. Poistoputken kiinnitys hajulukkoon on varmistettava mekaanisesti (klemmari tms.)
 • yhtiö korvaa uudet hanat vain jos vanhat hanat on ennen remontin aloittamista tarkastettu ja todettu uusittaviksi yhtiön edustajan toimesta
 • mikäli tulitöitä joudutaan tekemään myöntää tulityöluvan isännöitsijä.

Ilmanvaihtotyöt

 • ilmanvaihdon poistoventtiileiden on oltava paikallaan näkyvissä, säädettävissä ja puhdistettavissa
 • sähkölaitteiden asennuksesta laadittavasta käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta on toimitettava kopio isännöitsijätoimistoon

KYLPYHUONE

Rakennustyöt

 • vanhat vesieristeet puretaan pintarakenteiden purun yhteydessä. Rakenteita ei saa jäädä kahden vedeneristyksen väliin. Mahdollisen seinälevytyksen tulee olla käyttötarkoitukseen soveltuva.
 • lattian kaadot on tarkistettava ja tarvittaessa korjattava
 • lattiakaivon korokerenkaat tulee uusia
 • kylpyhuoneen (märkätila) pintoja uusittaessa on seiniin ja lattiaan tehtävä RakMKC2 mukainen vedeneristys
 • vesieristeen saa asentaa vain VTT-sertifikaatin omaava asentaja
 • vesieristeen asentamisesta laaditaan märkätila-asentajan työkohdepäiväkirja, joka on toimitettava isännöitsijätoimistoon
 • rakennustöistä kokonaisuudessaan laaditaan vastaanottopöytäkirja, joka on toimitettava isännöitsijätoimistoon

Asunto Oy:n puolesta kunnostustyötä valvoo: määritellään tapauskohtaisesti.

Putkityöt

 • putkityöt tulee teettää ammattitaitoisella putkiurakoitsijalla, jonka vakuutusturvan tulee olla kunnossa
 • kaikkien putkien kannakointi ja tuenta on varmistettava kalusteasennuksen yhteydessä
 • putkiläpiviennit on tiivistettävä asianmukaisesti
 • käyttövesiputket on varustettava kalustesuluilla
 • pyykinpesukone suositellaan asennettavaksi tilaan, jossa on lattiakaivo
 • hanojen, wc-istuimien ja muiden vesikalusteiden tulee olla tyyppihyväksyttyjä. Mikäli osakas käyttää muita kuin taloyhtiön hyväksymiä (esim. Oraksen tai Idon) vesikalusteita, vapauttaa osakas yhtiön ao. kalusteiden kunnossapitovastuusta.
 • yhtiö korvaa uudet hanat ja muut yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvat vesikalusteet vain, jos vanhat hanat on ennen remontin aloittamista tarkastettu ja todettu uusittaviksi yhtiön edustajan toimesta
 • mikäli tulitöitä joudutaan tekemään myöntää tulityöluvan isännöitsijä.

Ilmanvaihtotyöt

 • ilmanvaihdon poistoventtiileiden on oltava paikallaan näkyvissä, säädettävissä ja puhdistettavissa

Sähkotyöt

 • kaikki sähköasennustyöt tulee teettää luvan omaavalla sähköurakoitsijalla
 • sähkölaitteiden asennuksesta laadittavasta käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta on toimitettava kopio isännöitsijätoimistoon

YLEISET EHDOT OSAKKAIDEN KORJAUSHANKKEISSA

 • remonttijätteet on toimitettava pois kiinteistöltä
 • häiriötä aiheuttavat työvaiheet tulee ajoittaa arkipäiville klo 8.00 – 18.00 ja kaikki remontin teko on lopetettava klo 21.00, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä remontointi on kiellettyä.